Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Tatsushiro Takabatake

 (20th century)
Tatsushiro Takabatake was active/lived in Japan.  Tatsushiro Takabatake is known for painting.

Sample Images for Tatsushiro Takabatake

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Tatsushiro Takabatake

Tatsushiro Takabatake

Tatsushiro Takabatake


Artists also viewed by people viewing  Tatsushiro Takabatake


Shinichi Nishiyama

Benji Asada

Masahiko Yamanaka

Katsura Funakoshi

Keisuke Sugano

Eitaro Tsuruta

Tai Nakatani

Mototsugu Domoto

Seiichi Hara

Koichi Nabatame

Toshihiko Oya

Goseki Mio

Iwao Haginoya

Sadamasa Motonaga

Teiichi Kizawa

Bernard Buffet

Shoichiro Nushi

Seiji Yoshimura

Chikkyo Ono

Teishiro Gomi

Sumio Goto

Shoha Ito

Takuji Seki

Ko Hirose

Hiroatsu Takata

Kazumasa Nakagawa

Tekison Uda

Eigetsu Kitazawa

Shigeru Morita

Hiroshi Higuchi