Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Tatsuzo Shimizu

 
Tatsuzo Shimizu is active/lives in Japan.  Tatsuzo Shimizu is known for painting.

Sample Images for Tatsuzo Shimizu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Tatsuzo Shimizu

Tatsuzo Shimizu

Tatsuzo Shimizu


Artists also viewed by people viewing  Tatsuzo Shimizu


Hitoshi Yamaba

Takehiko Miyanaga

Saneatsu Mushanokoji

Shoichiro Nushi

Kazu Wakita

Takeshi Hayashi

Shintaro Suzuki

Keisuke Sugano

Akira Akizuki

Kojiro Kosugi

Teishiro Gomi

Hiroatsu Takata

Shintaro Yamashita

Uichi Takayama

Seiichi Hara

Chikkyo Ono

Gyokudo Kawai

Kenzo Narahara

Hitone Noma

Takuji Nakamura

Keou Nishimura

Wasaku Kobayashi

Hitoshi Komatsu

Jin Osakabe

Shigehiko Ishikawa

Miematsu Tanabe

Yotsuo Kasai

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Shiko Munakata

Seiji Togo