Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Teishiro Gomi

 (late 20th century)
Teishiro Gomi was active/lived in Japan.  Teishiro Gomi is known for painting.

Sample Images for Teishiro Gomi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Teishiro Gomi

Teishiro Gomi

Teishiro Gomi


Artists also viewed by people viewing  Teishiro Gomi


Seiichi Hara

Shinichi Nishiyama

Saburosuke Okada

Toshio Matsuo

Ko Hirose

Tossaishu Tanaka

Yataro Noguchi

Mototsugu Domoto

Satoshi Yabuuchi

Sakujiro Okubo

Shogo Endo

Eibin Otsu

Takashi Asada

Keizo Koyama

Jean Jansem

Nori Shimizu

Hidetoshi Sakai

Gutei Ono

Bernard Buffet

Hakuho Mori

Takuji Seki

Shigehiko Ishikawa

Toshinobu Onosato

Chikkyo Ono

Seiichi Sakurada

Maurice de Vlaminck

Toshihiko Oya

Yutaka Sasaki

Masuda Makoto

Shin Miyazaki