Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Teishiro Gomi

 (late 20th century)
Teishiro Gomi was active/lived in Japan.  Teishiro Gomi is known for Painting.

Sample Images for Teishiro Gomi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Teishiro Gomi

Teishiro Gomi

Teishiro Gomi


Artists also viewed by people viewing  Teishiro Gomi


Yoshio Tsuruoka

Takuji Nakamura

Ichiro Fukuzawa

Hyoichi Yamamoto

Miematsu Tanabe

Konosuke Tamura

Keou Nishimura

Yoshi Kinouchi

Saneatsu Mushanokoji

Kiyoshi Yamashita

Hitoshi Komatsu

Naoki Tominaga

Hiroki Oda

Zensaku Nakamura

Saburo Saito

Shozo Murata

Toshio Hirakawa

Yasuhiro Tanigawa

Tsutomu Fujii

Seibo Kitamura

Daijo Aoki

Hitone Noma

Shigehiko Ishikawa

Noriyoshi Sakaguchi

Jin Osakabe

Takanori Kinoshita

Yukio Tazome

Akira Akizuki

Yonezo Shibata

Yotsuo Kasai