Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Teruo Onuma

 (Born 1933)
Teruo Onuma is active/lives in Japan.  Teruo Onuma is known for painting.

Sample Images for Teruo Onuma

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Teruo Onuma

Teruo Onuma

Teruo Onuma


Artists also viewed by people viewing  Teruo Onuma


Noriyoshi Sakaguchi

Claude Weisbuch

Toshio Hirakawa

Koji Inagaki

Keiichi Kiyohara

Yuji Misu

Satoshi Yabuuchi

Uichi Takayama

Shintaro Yamashita

Masuda Makoto

Shuho Ikegami

Ryonosuke Fukui

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Ryushi Kawabata

Koji Kinutani

Nabesaburo Kito

Chosei Miwa

Kenzo Hanawa

Kyujin Yamamoto

Kei (Key) Hiraga

Rojin Matsuki

Nori Shimizu

Tamako Kataoka

Yoshio Tsuruoka

Takanori Kinoshita

Kato Ryozo

Chinami Nakajima

Isao Nishimura

Shomei Fukazawa

Hoshun Yamaguchi