Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Tessai Tomioka

 (1836 - 1924)
Tessai Tomioka was active/lived in Japan.  Tessai Tomioka is known for Painting.

Sample Images for Tessai Tomioka

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Tessai Tomioka

Tessai Tomioka

Tessai Tomioka


Artists also viewed by people viewing  Tessai Tomioka


Hirosuke Tasaki

Yukio Kodama

Hiroki Oda

Hitoshi Komatsu

Shinsui Ito

Tsutomu Fujii

Reiji Hiramatsu

Insho Domoto

Hitone Noma

Seiji Togo

Yotsuo Kasai

Keika Kanashima

Hyoichi Yamamoto

Keigetsu Matsubayashi

Yoshio Tsuruoka

Gyokudo Kawai

Sumio Goto

Takehiko Miyanaga

Akira Akizuki

Wasaku Kobayashi

Shigeru Morita

Chusaku Oyama

Satoshi Odagiri

Kojiro Kosugi

Seigo Takatsuka

Kansetsu Hashimoto

Nanpu Katayama

Keou Nishimura

Horin Fukuoji

Toshio Matsuo