Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Tessai Tomioka

 (1836 - 1924)
Tessai Tomioka was active/lived in Japan.  Tessai Tomioka is known for painting.

Sample Images for Tessai Tomioka

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Tessai Tomioka

Tessai Tomioka

Tessai Tomioka


Artists also viewed by people viewing  Tessai Tomioka


Gyokudo Kawai

Imao Keinen

Nori Shimizu

Churyo Sato

Uichi Takayama

Yutaka Sasaki

Christian Lassen

Yoson Ikeda

Eisaku Wada

Reiji Kubo

Matazo Kayama

Yoshimi Oka

Ryonosuke Fukui

Shintaro Yamashita

Kenzo Narahara

Koji Kinutani

Ichinen Somiya

Masuda Makoto

Shogo Endo

Yayoi Kusama

Mototsugu Domoto

Itsuki Miya

Hitone Noma

Seibo Kitamura

Zenzaburo Kojima

Shin Miyazaki

Bernard Charoy

Tetsuo Matsumoto

Jin Osakabe

Junkichi (Jyunkichi) Mukai