Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Tetsuo Matsumoto

 
Tetsuo Matsumoto is active/lives in Japan.  Tetsuo Matsumoto is known for painting.

Sample Images for Tetsuo Matsumoto

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Tetsuo Matsumoto

Tetsuo Matsumoto

Tetsuo Matsumoto


Artists also viewed by people viewing  Tetsuo Matsumoto


Yumeji Takehisa

Shoha Ito

Sokyu Yamamoto

Nobuyoshi Aoyama

Seiji Togo

Seison Maeda

Shoji Hamada

Tatsushiro Takabatake

Akira Kaho

Hyoichi Yamamoto

Genso Okuda

Kazuki Yasuo

Kigen Nakagawa

Yotsuo Kasai

Toshimitsu Imai

Shintaro Suzuki

Mototsugu Domoto

Kojiro Kosugi

Kazu Wakita

Koichi Nabatame

Katsumi Ukita

Saneatsu Mushanokoji

Hitoshi Komatsu

Tekison Uda

Michio Fukuoka

Hiroatsu Takata

Kiichiro Hayashi

Bernard Buffet

Kazuya Takamitsu

Gutei Ono