Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Togyu Okumura

 (1889 - 1990)
Togyu Okumura was active/lived in Japan.  Togyu Okumura is known for painting.

Sample Images for Togyu Okumura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Togyu Okumura

Togyu Okumura

Togyu Okumura


Artists also viewed by people viewing  Togyu Okumura


Naoki Tominaga

Kunitaro Suda

Yoshio Tsuruoka

Shoko Uemura

Yuji Misu

Chikuma Suzuki

Takashi Shimizu

Sojin Nakahata

Ayako Rokkaku

Tatsuoki Nambata

Denchu Hirakushi

Kyosuke Chinai

Masateru Suzuki

Kazutoshi Kihara

Toshiyasu Doi

Hyoichi Yamamoto

Ikeda Masuo

Yoshitomo Nara

Jean-Pierre Cassigneul

Zensaku Nakamura

Keika Kanashima

Taisuke Hamada

Shitomi Hidaka

Yukihiko Yasuda

Koji Inagaki

Ikuo Hirayama

Kamesuke Hiraga

Chusaku Oyama

Claude Weisbuch

Susumu Maki