Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Toichi Kato

 (1916 - 1996)
Toichi Kato was active/lived in Japan.  Toichi Kato is known for scroll paintings.

Sample Images for Toichi Kato

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Toichi Kato

Toichi Kato

Toichi Kato


Artists also viewed by people viewing  Toichi Kato


Tatsuoki Nambata

Suiseki Ohashi

Jiro Oyamada

Seiho Takeuchi

Takao Yamazaki

Koichi Nabatame

Jean-Jacques Henner

Motonari Kakei

Iwami Furusawa

Teishiro Gomi

Takuji Seki

Shoha Ito

Hisako Kajiwara

Sadao Tsubaki

Katsumi Kitada

Mark Kostabi

Nobuyoshi Aoyama

Kinoto Iozumi

Masaharu Suzuki

Maurice de Vlaminck

Hoan Kosugi

Keisuke Sugano

Shigehiko Ishikawa

Shoichiro Nushi

Seiichi Sakurada

Keizo Koyama

Toshio Arimoto

Kunishiro Mitsutani

Hiroatsu Takata

Kenzo Narahara