Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Toshinobu Onosato

 (1912 - 1986)
Toshinobu Onosato was active/lived in Japan.  Toshinobu Onosato is known for painting.

Sample Images for Toshinobu Onosato

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Toshinobu Onosato

Toshinobu Onosato

Toshinobu Onosato


Artists also viewed by people viewing  Toshinobu Onosato


Yoshishige Saito

Sumio Goto

Keigetsu Kikuchi

Tomoyuki Takizawa

Shintaro Suzuki

Shoichiro Nushi

Keizo Koyama

Teishiro Gomi

Sadamasa Motonaga

Chikkyo Ono

Jules Pascin

Shigeru Morita

Eugène Baboulene

Kenzo Narahara

Tsuneo Takashima

Ryohei Miwa

Maurice de Vlaminck

Shin Ichi Saito

Kiichiro Hayashi

Tekison Uda

Gutei Ono

Noriko Tamura

Toshio Matsuo

Tamiji Kitagawa

Chikuhaku Suzuki

Shigehiko Ishikawa

Seiichi Hara

Jiro Oyamada

Takuji Nakamura

Yuko Nasaka