Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Toshinobu Onosato

 (1912 - 1986)
Toshinobu Onosato was active/lived in Japan.  Toshinobu Onosato is known for painting.

Sample Images for Toshinobu Onosato

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Toshinobu Onosato

Toshinobu Onosato

Toshinobu Onosato


Artists also viewed by people viewing  Toshinobu Onosato


Chikuhaku Suzuki

Shigehiko Ishikawa

Seiichi Hara

Jiro Oyamada

Takuji Nakamura

Yuko Nasaka

Mototsugu Domoto

Kazumasa Nakagawa

Seiichi Sakurada

Gakuryo Nakamura

Toshihiko Oya

Yonezo Shibata

Armand Pierre Arman

Michio Fukuoka

Andre Bauchant

Hoan Kosugi

Motonari Kakei

Shoji Hamada

Kumi Sugai

Masahiko Yamanaka

Yotsuo Kasai

Masaharu Suzuki

Keith Haring

Seiji Togo

Manshu Kawamura

Hitoshi Komatsu

Tamiji Kitagawa

Toshio Matsuo

Noriko Tamura

Gutei Ono