Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Toshinobu Onosato

 (1912 - 1986)
Toshinobu Onosato was active/lived in Japan.  Toshinobu Onosato is known for Painting.

Sample Images for Toshinobu Onosato

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Toshinobu Onosato

Toshinobu Onosato

Toshinobu Onosato


Artists also viewed by people viewing  Toshinobu Onosato


Minoru Kawabata

Yoshishige Saito

Kei Sato

Takeo Yamaguchi

Waichi Tsutaka

Toshio Yoshida

Yutaka Matsuda

Motonao Takasaki

Tadashi Sugimata

Shusaku Arakawa

Masaaki Yamada

Tadaaki Kuwayama

Yozo Ukita

Michio Yoshihara

Charles Bezie

Chiyu Uemae

Setsuko Migishi

Hisao Domoto

Senkichiro Nasaka

Yuko Nasaka

Kazuo Shiraga

Kumi Sugai

Sadamasa Motonaga

Toshimitsu Imai

Atsuko Tanaka

Hiroshi Senju

Kenzo Okada

Takesada Matsutani

Jiro Yoshihara

Tsuyoshi Maekawa