Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Toshiyuki Hasekawa

 (20th century)
Toshiyuki Hasekawa was active/lived in Japan.  Toshiyuki Hasekawa is known for painting.

Sample Images for Toshiyuki Hasekawa

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Toshiyuki Hasekawa

Toshiyuki Hasekawa

Toshiyuki Hasekawa


Artists also viewed by people viewing  Toshiyuki Hasekawa


Ko Hirose

Kiichiro Hayashi

Morikazu Kumagai

Sadamasa Motonaga

Chuichi Konno

Tamako Kataoka

Takashi Asada

Koji Kinutani

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Shin Miyazaki

Kiyonaga Ito

Gyokudo Kawai

Takuji Nakamura

Takeji Fujishima

Imao Keinen

Katsuyuki Nabei

Hitoshi Yamaba

Masayoshi Nakamura

Seiichi Hara

Jean Jansem

Tamiji Kitagawa

Tsuneo Takashima

Ryohei Miwa

Chikuhaku Suzuki

Toraji Ishikawa

Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Yoshihiro Shimoda

Keou Nishimura

Daigoro Yamashita

Churyo Sato