Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Tossaishu Tanaka

 (1893 - 1958)
Tossaishu Tanaka was active/lived in Japan.  Tossaishu Tanaka is known for painting.

Sample Images for Tossaishu Tanaka

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Tossaishu Tanaka

Tossaishu Tanaka

Tossaishu Tanaka


Artists also viewed by people viewing  Tossaishu Tanaka


Keisen Tomita

Saburo Saito

Jun Nakao

Seigo Takatsuka

Keika Kanashima

Tessai Tomioka

Shuho Ikegami

Tsutomu Fujii

Hiroki Oda

Konosuke Tamura

Kyoko Asakura

Kei Hiraga

Kazuo Omori

Nabesaburo Kito

Hitone Noma

Chosei Miwa

Takanori Kinoshita

Masateru Suzuki

Sue Ono

Reiji Hiramatsu

Kunio Komatsuzaki

Chinami Nakajima

Yoshio Tsuruoka

Meiji Hashimoto

Hirosuke Tasaki

Naoki Tominaga

Tamako Kataoka

Kiyokata Kaburagi

Kansetsu Hashimoto

Toshiyuki Hasekawa