Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Toyoichi Yamamoto

 (mid 20th century)
Toyoichi Yamamoto is known for sculpture.

Sample Images for Toyoichi Yamamoto

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Toyoichi Yamamoto

Toyoichi Yamamoto

Toyoichi Yamamoto


Artists also viewed by people viewing  Toyoichi Yamamoto


Jin Osakabe

Keou Nishimura

Andre Brasilier

Kazuki Yasuo

Saneatsu Mushanokoji

Shiko Munakata

Kojiro Kosugi

Seiji Togo

Hirosuke Tasaki

Saburo Saito

Shomei Fukazawa

Hitone Noma

Kansetsu Hashimoto

Gyokudo Kawai

Takanori Kinoshita

Shin Ichi Saito

Keigo Kimura

Hiroshi Senju

Ichiro Fukuzawa

Toichi Kato

Tsutomu Fujii

Hiroki Oda

Yotsuo Kasai

Hitoshi Komatsu

Masaharu Suzuki

Kiichiro Hayashi