Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Wang Ziwu

 (Born 1936)
Wang Ziwu is active/lives in Asia.  Wang Ziwu is known for painting.

Sample Images for Wang Ziwu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Wang Ziwu

Wang Ziwu

Wang Ziwu


Artists also viewed by people viewing  Wang Ziwu


Yuanliang Zhou

Youren Yu

Da Zhu

Lianbin Ji

Shi Hu

Jun Fang

Haoyi Jia

Daiqiu Wu

Shengmo Xiang

Lian Ju

Ping Xiao

Shuzhi Xu

Ren Yu

Zhunwang Zhao

Yuan Feng

Hui Wang

Huian Qian

Runwen Guo

Zhaoshen Jiang

Yigui Zhou

Shufang Xiao

Ding Fuzhi

Hongshou Chen

Li Wu

Lingcang Liu

Yanwen Yang

Baozhen Su

Min Han

Xining Yu

Junna Xia