Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Wasaburo Itozono

 (20th century)
Wasaburo Itozono was active/lived in Japan.  Wasaburo Itozono is known for painting.

Sample Images for Wasaburo Itozono

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Wasaburo Itozono

Wasaburo Itozono

Wasaburo Itozono


Artists also viewed by people viewing  Wasaburo Itozono


Shigehiko Ishikawa

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Andre Brasilier

Gyokudo Kawai

Kazuo Kakurai

Yasutake Funakoshi

Saburo Miyamoto

Tsuneo Takashima

Jean Jansem

Kazuho Hieda

Yoshimi Oka

Saburo Shimada

Kenzo Narahara

Masaharu Suzuki

Ufan Lee

Toraji Ishikawa

Yataro Noguchi

Imao Keinen

Yoson Ikeda

Keizo Koyama

Kohei Morita

Bernard Charoy

Gaho Hashimoto

Senjin Gokura

Tessai Tomioka

Masuda Makoto

Kunio Komatsuzaki

Nanpu Katayama

Tossaishu Tanaka

Shogo Endo