Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Wei Liu

 (Born 1965)
Wei Liu is active/lives in China.  Wei Liu is known for cynical realism painting.

Sample Images for Wei Liu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Wei Liu

Wei Liu

Wei Liu


Artists also viewed by people viewing  Wei Liu


Yu Peng

Liang Guan

Xingwei Wang

Luo Brothers

Yu Gao

Maolin Yang

Hiroyuki Matsuura

Hui Li

Kato Ryozo

Wang Chuan

Tianci Su

Bon Yee

Yin Wang

Sol LeWitt

Yu Chen

Ed Ruscha

Yayuan Han

Lin Tianmiao

Luo Fahui

ShaoMei Chen

Zuoren Wu

Yang Chengwen

Huijun Gao

Nam June Paik

Chunxiang Zhao

Zhi Guang Yang

Fan Shen

Qi Yin

Ming Ya

TaeJin Seong