Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Wei Xu

 (1521 - 1593)
Wei Xu was active/lived in China.  Wei Xu is known for painting.

Sample Images for Wei Xu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Wei Xu

Wei Xu

Wei Xu


Artists also viewed by people viewing  Wei Xu


Zhifo Chen

Dayu Chen

Wuchang Zheng

Qi Gai

Yefo Hu

ShaoMei Chen

Zifan Cui

Ming Ya

Yi Huang

Gang Xi

Zhengming Wen

Yun Tang

Lian Ju

Shao'ang Zhao

Xiaoyu Kong

Ding Zhang

Yunpeng Ding

Zhou Huang

Hui Lu

Yan Hua

Haisu Liu

Da Zhu

Guxiang Wu

Haixia He

Xi Xu

Bangda Dong

Ci Xi

Yong Lin

Zuoren Wu

Boren Wen