Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Weimin Sun

 (Born 1946)
Weimin Sun is active/lives in China.  Weimin Sun is known for painting.

Sample Images for Weimin Sun

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Weimin Sun

Weimin Sun

Weimin Sun


Artists also viewed by people viewing  Weimin Sun


Dehai Pan

Guangci Qu

Wenliang Yan

Lin Dachuan

Mao Yan

Qingping Li

Beihong Xu

Chuanxing Zeng

Liyou Long

Shanyu Hu

Ling Hong

Maokun Pang

Shi Liang

Xiaowan Xia

Feiyun Yang

Anjian Chen

Xiaodong Liu

Yifei Chen

Yang Shang

Wenling Chen

Ke Tu

Ping Yan

Shuzhong Chen

Fengmian Lin

Xiaogang Li

Zhaoyang Yin

Wei Liu

Jun Leng

Yibo Zhang

Zuoren Wu