Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Weixin Xu

 
Weixin Xu is active/lives in China.  Weixin Xu is known for portrait, figure paintings.

Sample Images for Weixin Xu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Weixin Xu

Weixin Xu

Weixin Xu


Artists also viewed by people viewing  Weixin Xu


Anjian Chen

Ze Dai

Feiyun Yang

Chong Shi

Zuoren Wu

Beihong Xu

Fei'an Yu

Yongyu Huang

Zhongli Luo

Songyan Qian

Liang Guan

Fasi Feng

Yongqing Ye

Runwen Guo

Zhiliu Xie

Ping Yan

Yifei Chen

Xiaowan Xia

Jian Zhang

Daqian Zhang

Yigang Mao

TianShou Pan

Fengmian Lin

Maokun Pang

Keran Li

Dongwang Xin

Shuang Lei

Binhong Huang

BaoShi Fu

Xuhui Mao