Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Wencong Yang

 (1597 - 1645)
Wencong Yang was active/lived in China.  Wencong Yang is known for painting.

Sample Images for Wencong Yang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Wencong Yang

Wencong Yang

Wencong Yang


Artists also viewed by people viewing  Wencong Yang


Yongyu Huang

Xian Gong

Zhiliu Xie

Wenzhi Song

Beihong Xu

Zhiqian Zhao

Yuanqi Wang

Shoumin Bian

Li Wu

Jian Wang

Shibai Lou

Zhou Shen

Mingming Wang

Junbi Huang

Daozhou Huang

Wenxi Liu

Tao Shi

Qianyu Ye

Sicong Zhou

Shoutie Qian

Liang Guan

Yin Tang

Yi Ren

Jiaying He

Bangda Dong

Jin Yang

Shouping Dong

Binhong Huang

Weicheng Qian

Guang Zhang