Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Wenhou Zhu

 (1895 - 1961)
Wenhou Zhu is known for Scroll paintings.

Sample Images for Wenhou Zhu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Wenhou Zhu

Wenhou Zhu

Wenhou Zhu


Artists also viewed by people viewing  Wenhou Zhu


Baoshu Ding

Shengbo Shang

Haolin Fan

Zhongbao Yao

Bin Liu

Xueni Sun

Zhang Cheng

Xianzeng Wu

Huayuan Wu

Songquan Xiong

Jin Mengshi

Di Tang

Xianglan Ge

Xian Cai

Mo Chen

Meiling Song

Guandai Wu

Songnian Yuan

Shujuan Wu

Kun Wang

Shoutie Qian

Pan Zhenyong

Qinmu Wu

Tanqing Hu

Xinhai Shen

Wenhua Yu

Shuqi Zhang

Geyi Wang

Shixian Wu

Cheng Jin