Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Wenliang Yan

 (1893 - 1990)
Wenliang Yan was active/lived in China.  Wenliang Yan is known for painting.

Sample Images for Wenliang Yan

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Wenliang Yan

Wenliang Yan

Wenliang Yan


Artists also viewed by people viewing  Wenliang Yan


Peiqiu Chen

Liang Sun

Jingchang Miao

Jia Wei

Feiyun Yang

Zikai Feng

Dongming Xie

Lei Xu

Junde Chen

Yanshao Lu

Bichu Zhou

Wei Guo

Xijing Wang

Wenbin Wang

Xi Dai

Zongwei Sun

Naiguang Zheng

Banding Chen

Xiaofu Yu

Lizi Mao

Yi Ding

Gee Yun

Dehai Pan

Shanyue Guan

Jin Guo

Yongyu Huang

Shaobin Yang

Hufan Wu

Jiyuan Wang

Jing Xiang