Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Wenling Chen

 (Born 1969)
Wenling Chen is active/lives in China.  Wenling Chen is known for Sculpture.

Sample Images for Wenling Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Wenling Chen

Wenling Chen

Wenling Chen


Artists also viewed by people viewing  Wenling Chen


Wenbo Chen

Quan Liang

Dehai Pan

Wang Zhan

Chunya Zhou

Liang Sun

Qinghua Xiang

Runwen Guo

Yu Xiong

Xiaodong Yu

Xiaoyan Xu

Guangci Qu

Ke Tu

Xiaofu Yu

Liu Ye

Maokun Pang

Dongwang Xin

Wenjue He

Jiao Xingtao

Zilan Guan

Wenbin Wang

Luo Fahui

Xiaowan Xia

Wei Zhang

Weimin Sun

Shuo Jiang

Jing Xiang

Xun Tan

Wenliang Yan

Ding Jianping