Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Wentao Xu

 (Born 1968)
Wentao Xu is active/lives in China.  Wentao Xu is known for Painting, art education.

Sample Images for Wentao Xu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Wentao Xu

Wentao Xu

Wentao Xu


Artists also viewed by people viewing  Wentao Xu


Xiaodong Liu

Shan Li

Ji Kai Li

Guoqiang Cai

Zhilong Qi

Wenda Gu

Sen He

Da Chun Ji

Chunya Zhou

Fang Lijun

Fanzhi Zeng

Hyung-Koo Kang

Bing Xu

Song Xue

Sui Jianguo

Dahong Liu

Daishan Wang

Wang Zhan

Minjun Yue

Hao Zeng

Chiharu Nishizawa

Jiao Xingtao

Wei Liu

Aya Takano

Shaobin Yang

Jin Guo

Zhigang Tang

Huijun Gao

Shihua Qiu

Xuhui Mao