Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Wu Wang

 (1632 - 1690)
Wu Wang was active/lived in China.  Wu Wang is known for scroll painting.

Sample Images for Wu Wang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Wu Wang

Wu Wang

Wu Wang


Artists also viewed by people viewing  Wu Wang


Shifa Cheng

Chun Chen

Cao Xu

Banding Chen

Gong Qi

Zixi Wei

Gao Dong

Yifen Tang

Pu Hua

Guoliang Shi

Hufan Wu

Kuchan Li

Zhen Wang

Chaoran Feng

Jin Yang

Jiyou Liu

Youfou Jia

Jiang Tingxi

Yefo Hu

Hui Wang

Ming Ya

Bangda Dong

Haiyan Nan

Yun Tang

Yin Tang

Yi Ren

Su Wang

Boren Wen

Huaimin Zhou

Wuchang Zheng