Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Xiaodong Yu

 (Born 1963)
Xiaodong Yu is active/lives in China.  Xiaodong Yu is known for Portrait, figure, tibetan painting, art education.

Sample Images for Xiaodong Yu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Xiaodong Yu

Xiaodong Yu

Xiaodong Yu


Artists also viewed by people viewing  Xiaodong Yu


Jing Han Wu

Guangyi Wang

Ding Jianping

Kewen Jing

Liu Kongxi

Shi Liang

Baoyi Chen

Wenjue He

Wei Zhang

Wenbin Wang

Xiaoming Wei

Conglin Cheng

Xiaoyan Xu

Xiaofu Yu

Ling Shen

Runwen Guo

Xiaowan Xia

Maokun Pang

Chen Hui

Yongzhen Li

Jianwei Duan

Wenling Chen

Liang Sun

Chuntao Lu

Qinghua Xiang

Ke Tu

Yigang Wang

Dongwang Xin

Wenliang Yan

Feiyun Yang