Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Xin Haizhou

 (Born 1966)
Xin Haizhou is active/lives in China.  Xin Haizhou is known for painting; figures.

Sample Images for Xin Haizhou

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Xin Haizhou

Xin Haizhou

Xin Haizhou


Artists also viewed by people viewing  Xin Haizhou


Xiaowan Xia

Xinping Su

Shen Xiaotong

Zaidong Zheng

Song Xue

Dehai Pan

Jian Ling

Xinning Shi

Biao Zhong

Dahong Liu

Da Chun Ji

Tiehai Zhou

Fanzhi Zeng

Jin Guo

Xiaodong Liu

Duoling He

Ji Kai Li

Zhang Xiaotao

Danqing Chen

Sui Jianguo

Yifei Chen

Guangci Qu

Hao Zeng

Tschang-Yeul Kim

Hongatao Tu

Wang Zhan

Wei Dong

Liu Ye

Yonghong Song

Jun Yin