Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Xingjian Li

 (Born 1937)
Xingjian Li is active/lives in China.  Xingjian Li is known for painting.

Sample Images for Xingjian Li

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Xingjian Li

Xingjian Li

Xingjian Li


Artists also viewed by people viewing  Xingjian Li


Shifa Cheng

Shuzhi Xu

Shufang Xiao

Haisu Liu

Meilin Han

Jiyou Liu

Baoshu Ding

Min Han

Liangyi Qi

Rui Long

Zhou Huang

Guxiang Wu

Hongwei Jiang

Zuo Pu

Yun Tang

Baishi Qi

Tian Ni

Shixuan Zheng

Xiancheng Peng

Dawei Shi

Pu Hua

Haixia He

Jin Li

Jingting Wu

Chen Lu

Hu Shi

Jin Mengshi

Hui Lu

Shao'ang Zhao

XueTao Wang