Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Xining Yu

 (1913 - 2007)
Xining Yu was active/lived in China.  Xining Yu is known for painting.

Sample Images for Xining Yu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Xining Yu

Xining Yu

Xining Yu


Artists also viewed by people viewing  Xining Yu


Wenxi Liu

Changgu Zhou

Huaimin Zhou

Zhong Ren

Feiyun Yang

Xiaoyang Yang

Yinmo Shen

Meiling Song

Zeng Xian Fang

Jusheng Sun

Weiqu Guo

Yuanqi Wang

Liang Xue

Shifu Guo

Cao Xu

Shoutie Qian

Wenxuan Tang

LeLe Xu

Yong Wang

Zhou Shen

Yan Liang

Dengtang Zhang

Bolong Yan

Yugui Song

Ying Qiu

Boshu Liu

Zigu Liu

Baolin Li

Jin Ma

Shanshou Huang