Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Xuan Ai

 (Born 1947)
Xuan Ai is active/lives in China.  Xuan Ai is known for child figure, portrait and landscape painting, teaching.

Sample Images for Xuan Ai

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Xuan Ai

Xuan Ai

Xuan Ai


Artists also viewed by people viewing  Xuan Ai


Chong Shi

Shi Liang

Wenzhi Song

Wenxi Liu

Sicong Zhou

Junbi Fang

Jiaying He

Keping Wang

Jiyuan Wang

Wang Ziwu

Li Cao

Mingming Wang

Qingwei Xu

Beihong Xu

Shibiao Zha

Chuanxing Zeng

Liyou Long

Zhiliu Xie

Shibai Lou

Quan Shen

Ershen Wei

Ling Hong

Xuhui Mao

Xun Qin Pang

ShaoMei Chen

Wei Liu

Xiao-Hua Gao

Ming Yi Yang

Chaosi Li

Yi Ren