Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

XueTao Wang

 (1903 - 1982)
XueTao Wang was active/lived in China.  XueTao Wang is known for painting.

Sample Images for XueTao Wang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


XueTao Wang

XueTao Wang

XueTao Wang


Artists also viewed by people viewing  XueTao Wang


Daishan Wang

Mei Leng

Wenhou Zhu

Haoyi Jia

Bingzhen Jiao

Peifu Wu

Guang Zhang

Chunyang Huo

Shuhui Wang

Shan Li

Anzhi Zhang

Zongjing Shen

Min Han

Huasheng Li

Wen Wang

Jian Gao

Zonghao Xu

Ge Chao

Qin Xuanfu

Lingfei Mu

Shan Fu

Chunya Zhou

Sheng Zhu

Huayuan Wu

Zifen Chen

Shi Hu

Bin Liu

Yu Shao

Yanshui Liu

Xiaowan Xia