Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Xueshi Bai

 (1915 - 2011)
Xueshi Bai was active/lived in China.  Xueshi Bai is known for painting.

Sample Images for Xueshi Bai

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Xueshi Bai

Xueshi Bai

Xueshi Bai


Artists also viewed by people viewing  Xueshi Bai


Baochun Liu

Boren Wen

Kejian Cao

Kunfeng Lu

Anzhi Zhang

Wang Senran

Xinlan Jin

Emperor Qianlong

Fuyuan Li

Weiqu Guo

Xueni Sun

Zhizhong Zhang

Yuan Jiang

Sanchuan Hua

Shoushi Yin

Zimu Li

Shishu Fang

Wang Fu'an

Mosheng Mei

Haiyan Nan

Huancheng Lu

Ci Xi

Jun Fang

Bu Zhang

Bingxin Gu

Xuhui Mao

Xiaocen Yuan

Jin Yang

Yong Wang

Shengbo Shang