Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Xuhui Mao

 (Born 1956)
Xuhui Mao is active/lives in China.  Xuhui Mao is known for painting; still life, scissors.

Sample Images for Xuhui Mao

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Xuhui Mao

Xuhui Mao

Xuhui Mao


Artists also viewed by people viewing  Xuhui Mao


Zhen Chen

Yayoi Kusama

Quan Liang

Tianjian He

Jian Zhang

Junbi Huang

Luo Quanmu

Shuo Jiang

Xinning Shi

Weixin Xu

Qinghua Xiang

Yifei Chen

Anjian Chen

So-Young Choi

YongHo Ji

Jeong Bo Young

Qizhan Zhu

Yigang Wang

Hui Zhang

Duoling He

Daishan Wang

Shibai Lu

Dongwang Xin

Chen Hui

Guiju Li

Liming Tian

Ming Ju

Dahong Liu

Qi Sheng

Maokun Pang