Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yan Li

 (Born 1943)
Yan Li is active/lives in China.  Yan Li is known for animal painting, teaching.

Sample Images for Yan Li

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yan Li

Yan Li

Yan Li


Artists also viewed by people viewing  Yan Li


Haiyan Nan

Shifa Cheng

Guoliang Shi

Jiyou Liu

Yifei Lu

XueTao Wang

Youfou Jia

Shanyue Guan

Wangyun Zhao

Wenzhen Gong

Cheng Jin

Xinjian Zhu

Shuangan Hu

Di Tang

Keran Li

Yanshao Lu

Ziling Du

Yeping Ying

Huanwu Huang

Shiguang Tian

Xiongcai Li

Kuchan Li

Chuxiong Fang

Yinke Song

Chen Lu

Ying Lan

Zixi Wei

Xining Yu

Gong Qi

Shizeng Chen