Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yang Shang

 (Born 1942)
Yang Shang is active/lives in China.  Yang Shang is known for painting.

Sample Images for Yang Shang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yang Shang

Yang Shang

Yang Shang


Artists also viewed by people viewing  Yang Shang


Sen He

Guangyi Wang

Zhou Huang

Weimin Sun

Zhongli Luo

Wou-Ki Zao

Yu Youhan

Yidong Wang

Guangqing Wei

Baishi Qi

Yongqing Ye

Fang Lijun

Guanzhong Wu

Zhilong Qi

Zhaoyang Yin

Yu Xiong

Liang Guan

Xuhui Mao

Yacai Qiu

Shuzhong Chen

Difei Jia

Zhengjie Feng

Runwen Guo

Qian Yang

Xiaofei Qiu

Ping Yan

Zhisong Cai

Haisu Liu

Hao Lu

Ke Tu