Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yanning Chen

 (Born 1945)
Yanning Chen is active/lives in China.  Yanning Chen is known for painting.

Sample Images for Yanning Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yanning Chen

Yanning Chen

Yanning Chen


Artists also viewed by people viewing  Yanning Chen


Chengyao Yu

Shaobin Yang

Jiyuan Wang

Chuanxing Zeng

Ze Dai

Chihung Yang

Junbi Huang

Walasse Ting

Shi Liang

Ying Qiu

LeLe Xu

Tao Shi

Anjian Chen

Keran Li

Yongyu Huang

Banqiao Zheng

Xiaogang Zhang

Qizhan Zhu

Liming Tian

Maokun Pang

Wan Chuan Chang

Duoling He

Song Xue

Changshuo Wu

Daqian Zhang

Ji Kai Li

Feiyun Yang

Yongli Tang

Linlu Xu

Fang Xiang