Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yanning Chen

 (Born 1945)
Yanning Chen is active/lives in China.  Yanning Chen is known for Painting.

Sample Images for Yanning Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yanning Chen

Yanning Chen

Yanning Chen


Artists also viewed by people viewing  Yanning Chen


Jun Leng

Guiju Li

Yiming Chen

Liyou Long

Chengwei Chen

Yifei Chen

Zhongli Luo

Chuxiong Fang

Yigang Wang

Danqing Chen

Feiyun Yang

Xuan Ai

Yidong Wang

Han Wu Shen

Yongyu Huang

Chuanwen Ren

Ge Chao

Bon Yee

Chunxiang Zhao

Runwen Guo

Guofang Jiang

Po Wan Ng

Ke Tu

Duoling He

Li Zhang

Shanyu Hu

Lin Dachuan

Ling Hong

Ping Yan

Bichu Zhou