Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yasutake Funakoshi

 (1912 - 2002)
Yasutake Funakoshi was active/lived in Japan.  Yasutake Funakoshi is known for painting.

Sample Images for Yasutake Funakoshi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yasutake Funakoshi

Yasutake Funakoshi

Yasutake Funakoshi


Artists also viewed by people viewing  Yasutake Funakoshi


Soshichi Takama

Shoichiro Nushi

Jean Jansem

Imao Keinen

Goseki Mio

Mutsuro Kawashima

Eibin Otsu

Takuji Seki

Tatsuo Takayama

Hiroshi Kanosue

Shoha Ito

Seiji Nakamura

Kazuo Shiraga

Kei Murayama

Ryohei Miwa

Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Iwao Haginoya

Nobutaku Oka

Kazu Wakita

Gutei Ono

Yoson Ikeda

Toshihiko Oya

Toshinobu Onosato

Tsuneo Takashima

Haruhiko Kawasaki

Tadao Okazaki

Yataro Noguchi

Hitoshi Komatsu

Kazuo Kakurai

Takashi Asada