Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yicong Guo

 (Born 1940)
Yicong Guo is active/lives in China.  Yicong Guo is known for painting.

Sample Images for Yicong Guo

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yicong Guo

Yicong Guo

Yicong Guo


Artists also viewed by people viewing  Yicong Guo


Baochun Liu

DaWei Liu

Daoping Zhu

Yunsheng Sun

Yushun Lu

Zeng Xian Fang

Shifu Guo

Zhiqian Zhao

Lang Xiao

Chuanzhang Guo

Wang Ziwu

Ming Ya

Wenzhi Song

Dazhang Chen

Ci Xi

Lingyun Qin

Zhengming Wen

Xiaocen Yuan

Hanting Jiang

Bangda Dong

Chunyao Huang

Songyan Qian

Yong Lin

Jiaying He

Zuoren Wu

Zhi Guang Yang

Yi Ren

Zeng Fan

Liang Guan

ShaoMei Chen