Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yidong Wang

 (Born 1955)
Yidong Wang is active/lives in China.  Yidong Wang is known for female figure and portrait painting.

Sample Images for Yidong Wang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yidong Wang

Yidong Wang

Yidong Wang


Artists also viewed by people viewing  Yidong Wang


Lizi Mao

Zongwei Sun

Wenbin Wang

Yanshao Lu

Shanyue Guan

Yiming Chen

Keran Li

Wenda Gu

TianShou Pan

Xi Dai

Peiqiu Chen

Lin Dachuan

Shangyi Jin

Lui Liu

Wei Guo

Wenliang Yan

Bichu Zhou

Hufan Wu

Jing Xiang

Guoliang Shi

Chan Luis

Danqing Chen

Gang Huang

Weimin Sun

Hong Yu

Wang Xiangming

Xiaofu Yu

Gong Qi

Jia Wei

Kuchan Li