Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yifei Lu

 (1908 - 1997)
Yifei Lu was active/lived in China.  Yifei Lu is known for flower, bird, landscape, figure painting.

Sample Images for Yifei Lu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yifei Lu

Yifei Lu

Yifei Lu


Artists also viewed by people viewing  Yifei Lu


Chun Chen

Yigui Zhou

Hanyu He

Guoliang Shi

Lingcang Liu

Meihua Yan

Shichen Xie

Hualing Xu

Daoping Zhu

Wangyun Zhao

Shengmo Xiang

Chunyao Huang

Yicong Guo

Danxu Fei

Yinke Song

Wu Fuzhi

Shuangan Hu

Xueni Sun

Zhi Guang Yang

Wenzhen Gong

Bangda Dong

Su Wang

Shu Lin

Yushun Lu

Xianzeng Wu

Haolin Fan

Gu Xu

Zhizhen Yu

Yin Tang

Shuqi Zhang