Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yifen Tang

 (1778 - 1853)
Yifen Tang was active/lived in China.  Yifen Tang is known for painting.

Sample Images for Yifen Tang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yifen Tang

Yifen Tang

Yifen Tang


Artists also viewed by people viewing  Yifen Tang


Wencong Yang

Mingjing Yao

Liangchi Qi

Shanming Wu

Zhixue Yu

Rong Yong

Yefo Hu

Fen Deng

Shu Lin

Shoutie Qian

Mingming Wang

Yu Zhang

Shifu Guo

Yun Tang

Bohua Bai

Daozhou Huang

Linshi Gu

Shi Qi

Shixian Wu

Jiezi Pan

Ying Qiu

Yugui Song

Benxiao Dai

Jin Ma

Quan Shen

Jun Huang

Hongshou Chen

Beihong Xu

Jin Pu

Gu Xu