Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yifeng Wu

 (1907 - 1998)
Yifeng Wu was active/lived in China.  Yifeng Wu is known for Paintings.

Sample Images for Yifeng Wu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yifeng Wu

Yifeng Wu

Yifeng Wu


Artists also viewed by people viewing  Yifeng Wu


Hongwei Jiang

Chunyao Huang

Xiancheng Peng

Zhixue Yu

Di Song

Zizhuang Chen

Xinjia Zhang

Xingjian Li

Shibai Lou

Lingyun Qin

Yiqing Tao

Shuzhi Xu

Rui Long

Xining Yu

Chengxi Wang

Yanwen Yang

Liang Xue

Baochun Liu

Dengtang Zhang

Xiaoshi Fu

Xueni Sun

Wei Zhao

Xi Xu

Bu Zhang

Jusheng Sun

Yeping Ying

Jiezi Pan

Shijian Zhang

Shoushi Yin

Liangchi Qi