Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yifeng Wu

 (1907 - 1998)
Yifeng Wu was active/lived in China.  Yifeng Wu is known for paintings.

Sample Images for Yifeng Wu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yifeng Wu

Yifeng Wu

Yifeng Wu


Artists also viewed by people viewing  Yifeng Wu


Jin Li

Shuzhi Xu

Shao'ang Zhao

Xinhai Shen

Meilin Han

Hui Wang

Liangyi Qi

Chunyu Bo

Zhifo Chen

Gang Xi

Kun Wang

Hui Lu

Pu Hua

Fenghan Gao

Yan Hua

Guxiang Wu

Jin Mengshi

Guanzhong Wu

Jingting Wu

Qixiang Zong

Shuru Zhao

Nong Jin

Chuanzhang Guo

Xuehao Wang

Songnian Yuan

Wuchang Zheng

Shimin Wang

Hongshou Chen

Qipei Gao

Xie Ziguang