Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yin Tang

 (1470 - 1523)
Yin Tang was active/lived in China.  Yin Tang is known for scroll and fan leaf painting of landscape and nature scenes, pen and ink calligraphy.

Sample Images for Yin Tang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yin Tang

Yin Tang

Yin Tang


Artists also viewed by people viewing  Yin Tang


Chun Chen

Zifan Cui

Chen Zhou

Zhizhen Yu

Ming Ya

Yong Wang

Yong Lin

Yunsheng Sun

Yinmo Shen

Jin Yang

Ci Xi

Shitao

Xu Song

Shixian Wu

Gu Xu

Yifen Tang

Huaimin Zhou

Dazhang Chen

Ji Lu

Yun Tang

Zhi Guang Yang

Jian Wang

Baochun Liu

Ming Yi Yang

ShaoMei Chen

Chaoran Feng

Su Wang

Ru Pu

Zai Qian

Yachen Wang