Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ying Qiu

 (c. 1494 - 1552)
Ying Qiu was active/lived in China.  Ying Qiu is known for painting.

Sample Images for Ying Qiu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ying Qiu

Ying Qiu

Ying Qiu


Artists also viewed by people viewing  Ying Qiu


Zhiwan Zhang

Xiong Zhang

Shizeng Chen

Wu Wang

Xining Yu

Jian Gao

Qing Mei

Zixi Wei

Zhen Wang

Jun Fang

Luo Gu

Mei Leng

Shengmo Xiang

Yinke Song

Huanwu Huang

Chuxiong Fang

Yigui Zhou

Chen Lu

Shichen Xie

Xiongcai Li

Shilong Mo

Gong Qi

Yuan Jiang

Ping Xiao

Shan Li

Yeping Ying

Yuan Feng

Shiguang Tian

Peiqiu Chen

Jiyou Liu