Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ying Qiu

 (c. 1494 - 1552)
Ying Qiu was active/lived in China.  Ying Qiu is known for Painting.

Sample Images for Ying Qiu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ying Qiu

Ying Qiu

Ying Qiu


Artists also viewed by people viewing  Ying Qiu


Zhou Shen

Zhengming Wen

Yin Tang

Yuanqi Wang

Jiang Tingxi

Ying Lan

Hui Wang

Shouping Yun

Li Wu

Nong Jin

Shen Huang

Shimin Wang

Mengfu Zhao

Yunpeng Ding

Qi Gai

Shibiao Zha

Tao Shi

Quan Shen

Shan Li

Zhi Lu

Ci Xi

Yan Hua

Pin Luo

Da Zhu

Qichang Dong

Hongshou Chen

Du Qian

Weicheng Qian

Banqiao Zheng

Gang Xi