Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yinhui Chen

 (Born 1931)
Yinhui Chen is active/lives in Taiwan, Province of China, China.  Yinhui Chen is known for painting.

Sample Images for Yinhui Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yinhui Chen

Yinhui Chen

Yinhui Chen


Artists also viewed by people viewing  Yinhui Chen


Walasse Ting

Ming Ju

Wen-Chiang Lin

Chihung Yang

Tzu-Chiang Pen

Yacai Qiu

De-Jinn Shiy

Huo-Cheng Yeh

Che Chuang

Haiwen Tang

Chih-Yang Huang

Chunxiang Zhao

Hao Wu

Chi-Chun Liao

Kuang-Chun Peng

HungYi Hong

Max Liu

Tsing-Fang Chen

Jen-Chang JC Kuo

A-Sun Wu

Michell Hwang

Lien Chien-Hsing

Zhe Ren

Yi-Hsiung Chang

Jui-Ling Hung

Te-Wang Chen

Pang Jiun

Yung-Han Lee

Hu Chua

Wou-Ki Zao