Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yinmo Shen

 (1883 - 1971)
Yinmo Shen was active/lived in China.  Yinmo Shen is known for painting, calligraphy.

Sample Images for Yinmo Shen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yinmo Shen

Yinmo Shen

Yinmo Shen


Artists also viewed by people viewing  Yinmo Shen


Zixi Wei

Da Zhu

Zhaoshen Jiang

Shixuan Zheng

Xie Ziguang

Yang Fan

Jingting Wu

Tian Ni

Lingfei Mu

Kun Qi

Jiyuan Yan

Yi Hong

Guxiang Wu

Gang Xi

Haixia He

Haiyan Nan

Ying Lan

Yifei Lu

Ding Zhang

Guanzhong Wu

Guoliang Shi

Yan Hua

Yeping Ying

Ming Yu

Lu Shi

Danzhai Liu

Shan Li

Haolin Fan

Ruosi Hu

Ning Kang