Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yonezo Shibata

 (Born 1926)
Yonezo Shibata is active/lives in Japan.  Yonezo Shibata is known for painting.

Sample Images for Yonezo Shibata

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yonezo Shibata

Yonezo Shibata

Yonezo Shibata


Artists also viewed by people viewing  Yonezo Shibata


Gakuryo Nakamura

Insho Domoto

Tatsuo Takayama

Shoha Ito

Kojiro Kosugi

Hiroatsu Takata

Mutsuro Kawashima

Paul Wunderlich

Kibo Kodama

Hitoshi Komatsu

Hiroshi Higuchi

Seiichi Sakurada

Mark Kostabi

Teishiro Gomi

Shiko Munakata

Michio Fukuoka

Toshio Matsuo

Miematsu Tanabe

Iwao Haginoya

Hoan Kosugi

Wasaku Kobayashi

Kazuya Takamitsu

Keisuke Sugano

Gutei Ono

Hiro Yamagata

Seizo Tamano

Kazumasa Nakagawa

Sokyu Yamamoto

Suiseki Ohashi

Tai Nakatani