Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yong Liu

 (Born 1949)
Yong Liu is active/lives in Taiwan, Province of China.  Yong Liu is known for painting.

Sample Images for Yong Liu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yong Liu

Yong Liu

Yong Liu


Artists also viewed by people viewing  Yong Liu


Yun Tang

Ru Pu

Lu Shi

Kuosung Liu

Tianjian He

Fengmian Lin

Xueshi Bai

Qizhan Zhu

Huayi Li

YanYong Ding

Daqian Zhang

Junbi Huang

Jin Ma

Binhong Huang

Qifeng Gao

Fei'an Yu

Xiaoke Li

Zhiliu Xie

Changshuo Wu

Shoukun Lü

Sicong Zhou

Fen Deng

Zuoren Wu

Beihong Xu

Yi Ren

Chaoran Feng

Qianyu Ye

Songyan Qian

Shanshou Huang

Liang Guan