Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yong Wang

 (Born 1948)
Yong Wang is active/lives in China.  Yong Wang is known for painting.

Sample Images for Yong Wang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yong Wang

Yong Wang

Yong Wang


Artists also viewed by people viewing  Yong Wang


Dayu Chen

Ding Zhang

Kuchan Li

Rui Long

Tian Ni

Shixuan Zheng

Meilin Han

Lian Ju

Zhou Huang

Hongwei Jiang

Hui Wang

Jiyou Liu

Gong Qi

Yefo Hu

Shufang Xiao

Yifei Lu

Zhunwang Zhao

Chen Lu

Baishi Qi

Xie Ziguang

Dawei Shi

Xi Xu

Moruo Guo

Haisu Liu

Jianyong Zeng

Zuo Pu

Shishu Fang

Shao'ang Zhao

Nong Jin

Pu Hua