Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yongkai Hu

 (Born 1945)
Yongkai Hu is active/lives in China.  Yongkai Hu is known for Scroll Painting.

Sample Images for Yongkai Hu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yongkai Hu

Yongkai Hu

Yongkai Hu


Artists also viewed by people viewing  Yongkai Hu


XueTao Wang

Chen Lu

Yifei Lu

Huanwu Huang

Chuxiong Fang

Yanwen Yang

Yuan Feng

Zhou Huang

Xie Ziguang

Feng Yiming

Ding Zhang

Dawei Shi

Rui Long

Shao'ang Zhao

Haixia He

Baishi Qi

Guanzhong Wu

Xi Xu

Shifa Cheng

Zhen Wang

Jiyou Liu

Chaoran Feng

Chunyao Huang

Quan Pu

Yun Tang

Ru Pu

Zhi Guang Yang

Xiancheng Peng

Baili He

Dayu Chen