Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yongyu Huang

 (Born 1924)
Yongyu Huang is active/lives in China.  Yongyu Huang is known for Painting, woodblock prints, poems, essays, novels.

Sample Images for Yongyu Huang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yongyu Huang

Yongyu Huang

Yongyu Huang


Artists also viewed by people viewing  Yongyu Huang


Wenliang Yan

Youren Yu

Chuxiong Fang

Jun Leng

Zhou Huang

Kuchan Li

Xiongcai Li

Shifa Cheng

Zhiliu Xie

Wenzhi Song

Keran Li

Yanshao Lu

Yun Tang

Shao'ang Zhao

Daqian Zhang

Zikai Feng

Baishi Qi

Junbi Huang

Ru Pu

Songyan Qian

Beihong Xu

XueTao Wang

Shanyue Guan

Qizhan Zhu

Zeng Fan

Binhong Huang

Zhen Wang

Changshuo Wu

Xueshi Bai

Shanshen Yang