Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yongyu Huang

 (Born 1924)
Yongyu Huang is active/lives in China.  Yongyu Huang is known for Painting, woodblock prints, poems, essays, novels.

Sample Images for Yongyu Huang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yongyu Huang

Yongyu Huang

Yongyu Huang


Artists also viewed by people viewing  Yongyu Huang


Linxing Xue

Jian Li

Emperor Qianlong

Pin Luo

Yicong Guo

Lei Xu

Xuehao Wang

Wenliang Yan

Weipu He

Liufang Li

Duo Wang

Yu Pu Chen

Yongzhen Li

Mi Zeng

Yiming Chen

Ming Yu

Zhengyang Yuan

Lu Fengzi

JiGao Yu

Wei Guo

Meihua Yan

Zhaoshen Jiang

Rangzhi Wu

Xiaoxuan Li

Chi-Kwan Chen

Xuan Ai

Xiaoming Wei

Qinghe Liu

Xun Fang

Jianwei Duan